Filtreaza dupa nume produs Filtreaza dupa nume produs

Filtre avansate produs Filtre avansate produs

Baterie Laptop

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 394g, Neagra, 269,90x42,80x21,00mm, 12 luni, 5600mAh/63Wh
Baterie Laptop Acer Aspire 3810TZG
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 394g, Neagra, 269,90x42,80x21,00mm, 12 luni, 5600mAh/63Wh
Baterie Laptop Acer Aspire 3811
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 394g, Neagra, 269,90x42,80x21,00mm, 12 luni, 5600mAh/63Wh
Baterie Laptop Acer Aspire 3811T
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 394g, Neagra, 269,90x42,80x21,00mm, 12 luni, 5600mAh/63Wh
Baterie Laptop Acer Aspire 3811TG
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 394g, Neagra, 269,90x42,80x21,00mm, 12 luni, 5600mAh/63Wh
Baterie Laptop Acer Aspire 3811TZ
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 394g, Neagra, 269,90x42,80x21,00mm, 12 luni, 5600mAh/63Wh
Baterie Laptop Acer Aspire 3811TZG
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 320g, Neagra, 269,59x48,5x23,9mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Acer Aspire 3820
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 320g, Neagra, 269,59x48,5x23,9mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Acer Aspire 3820T
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 320g, Neagra, 269,59x48,5x23,9mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Acer Aspire 3820TG
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 320g, Neagra, 269,59x48,5x23,9mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Acer Aspire 3820TZ
+

449,53 lei 367,75 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 14,80V, 8 bucati, 482g, Neagra, 273,90x47,20x37,50mm, 12 luni, 4800mAh
Baterie Laptop Acer Aspire 3935
+

449,53 lei 367,75 lei (TVA inclus)
Acer, Li-Ion, 14,80V, 8 bucati, 482g, Neagra, 273,90x47,20x37,50mm, 12 luni, 4800mAh
Baterie Laptop Acer Aspire 4220
+