Filtreaza dupa nume produs Filtreaza dupa nume produs

Filtre avansate produs Filtre avansate produs

Baterie Compaq

380,53 lei 355,02 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 374g, Neagra, 268,50x41,50x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 320
Verifică stoc
+

380,53 lei 355,02 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 374g, Neagra, 268,50x41,50x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 321
Verifică stoc
+

380,53 lei 355,02 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 374g, Neagra, 268,50x41,50x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 325
Verifică stoc
+

380,53 lei 355,02 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 374g, Neagra, 268,50x41,50x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 326
Verifică stoc
+

380,53 lei 355,02 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 374g, Neagra, 268,50x41,50x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 420
Verifică stoc
+

380,53 lei 355,02 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 374g, Neagra, 268,50x41,50x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 421
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 435
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 436
Verifică stoc
+

388,13 lei 361,94 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 479g, Neagra, 268,10x60,60x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 510
Verifică stoc
+

388,13 lei 361,94 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 479g, Neagra, 268,10x60,60x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 511
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq 586006-321
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq 586006-361
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq 586007-541
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq 586028-341
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq 588178-141
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq 593553-001
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq 593554-001
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq 593562-001
Verifică stoc
+

388,13 lei 361,94 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 479g, Neagra, 268,10x60,60x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 610
Verifică stoc
+

388,13 lei 361,94 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 479g, Neagra, 268,10x60,60x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 615
Verifică stoc
+

380,53 lei 355,02 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 374g, Neagra, 268,50x41,50x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 620
Verifică stoc
+

380,53 lei 355,02 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 374g, Neagra, 268,50x41,50x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq 621
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq CQ430
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq CQ630
Verifică stoc
+

410,59 lei 377,81 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,40V, 8 bucati, 536g, Albastru inchs, 148,10x77,40x19,00mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq EVO N1000
Verifică stoc
+

410,59 lei 377,81 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,40V, 8 bucati, 536g, Albastru inchs, 148,10x77,40x19,00mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq EVO N1010v
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,8V, 8 bucati, 411g, Gri inchs, 152,60x77,20x20,20mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Evo N105
Verifică stoc
+

410,59 lei 377,81 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,40V, 8 bucati, 536g, Albastru inchs, 148,10x77,40x19,00mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq EVO N1050v
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,8V, 8 bucati, 411g, Gri inchs, 152,60x77,20x20,20mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Evo N115
Verifică stoc
+

410,59 lei 377,81 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,40V, 8 bucati, 536g, Albastru inchs, 148,10x77,40x19,00mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq EVO N160
Verifică stoc
+

401,81 lei 369,83 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,40V, 8 bucati, 525g, Neagra, 143,00x89,20x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq EVO N600
Verifică stoc
+

401,81 lei 369,83 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,40V, 8 bucati, 525g, Neagra, 143,00x89,20x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq EVO N600C
Verifică stoc
+

401,81 lei 369,83 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,40V, 8 bucati, 525g, Neagra, 143,00x89,20x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq EVO N610C
Verifică stoc
+

401,81 lei 369,83 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,40V, 8 bucati, 525g, Neagra, 143,00x89,20x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq EVO N610V
Verifică stoc
+

401,81 lei 369,83 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,40V, 8 bucati, 525g, Neagra, 143,00x89,20x20,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq EVO N620C
Verifică stoc
+

410,59 lei 377,81 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 14,40V, 8 bucati, 536g, Albastru inchs, 148,10x77,40x19,00mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq EVO N800
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq GSTNN-Q62C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq H0F74AA
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-CB0W
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-CBOW
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-F01C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-F02C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-I78C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-I79C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-I81C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-I83C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-I84C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-IB0N
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-IB0X
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-IB1E
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-OB0X
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-OB0Y
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-Q47C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-Q48C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-Q49C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-Q50C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-Q51C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-Q60C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-Q61C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-Q62C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-Q63C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-Q64C
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-UB0W
Verifică stoc
+

316,56 lei 292,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,8V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 366g, Neagra, 204,85x52,23x20,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie laptop Compaq HSTNN-YB0X
Verifică stoc
+

386,39 lei 360,35 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 454g, Neagra, 204,45x43,60x42,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 102
Verifică stoc
+

386,39 lei 360,35 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 454g, Neagra, 204,45x43,60x42,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 110
Verifică stoc
+

386,39 lei 360,35 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 369g, Argintie / Neagra, 203,90x63,30x27,60mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 110-3600
Verifică stoc
+

386,39 lei 360,35 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 454g, Neagra, 204,45x43,60x42,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 110c-1000
Verifică stoc
+

386,39 lei 360,35 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 11,10V, 6 bucati, 454g, Neagra, 204,45x43,60x42,30mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 110c-1100
Verifică stoc
+

380,53 lei 355,02 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 364g, Neagra, 204,60x56,20x35,25mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 210
Verifică stoc
+

403,97 lei 376,33 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 372g, Neagra, 204,60x54,50x22,90mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 311c-1000
Verifică stoc
+

324,72 lei 299,75 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V, 6 bucati, 381g, Neagra, 142,40x96,00x26,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 700
Verifică stoc
+

324,72 lei 299,75 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 381g, Neagra, 142,40x96,00x26,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 701
Verifică stoc
+

324,72 lei 299,75 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 381g, Neagra, 142,40x96,00x26,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 702
Verifică stoc
+

324,72 lei 299,75 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 381g, Neagra, 142,40x96,00x26,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 703
Verifică stoc
+

324,72 lei 299,75 lei (TVA inclus)
Compaq, Li-Ion, 10,80V(compatibil 11,1V), 6 bucati, 381g, Neagra, 142,40x96,00x26,80mm, 12 luni, 4400mAh
Baterie Laptop Compaq Mini 705
Verifică stoc
+