Filtreaza dupa nume produs Filtreaza dupa nume produs

Filtre avansate produs Filtre avansate produs

Display Asus

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A540MA 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A540MA 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A540S HD 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A540S HD 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A541NA 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A541NA 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A541NA-G0469 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A541NA-G0469 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A541NA-GO180 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A541NA-GO180 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A541NA-GO180T 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A541NA-GO180T 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A542BA 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A542BA 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A542BA-GQ016 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A542BA-GQ016 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A542UF 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A542UF 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A542UF-DM119 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus A542UF-DM119 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

607,08 lei 524,62 lei (TVA inclus)
1024x600 pixeli, Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 225g, 16/9, 12 luni, A+, 10 inch
Display Laptop Asus Eee PC 1001HA
Verifică stoc

607,08 lei 524,62 lei (TVA inclus)
1024x600 pixeli, Mata, LED, 30 pini dreapta jos, Asus, 225g, 16/9, 12 luni, A+, 10 inch
Display Laptop Asus Eee PC 1001PX
Verifică stoc

607,08 lei 524,62 lei (TVA inclus)
1024x600 pixeli, Mata, LED, 30 pini dreapta jos, Asus, 225g, 16/9, 12 luni, A+, 10 inch
Display Laptop Asus Eee PC 1016P
Verifică stoc

493,23 lei 421,12 lei (TVA inclus)
800x480 pixeli, Mata, LCD LED, pini, Asus, 200g, 5/3, 12 luni, A+, 7 inch
Display Laptop Asus Eee PC 701
Verifică stoc

591,86 lei 515,32 lei (TVA inclus)
1024x600 pixeli, Mata, LCD LED, 40 pini dreapta jos, Asus, 200g, 16/9, 12 luni, A+, 8.9 inch
Display Laptop Asus Eee PC 901
Verifică stoc

725,30 lei 632,09 lei (TVA inclus)
1400x1050 pixeli, Mata, 1CCFL, 30 pini dreapta sus, Asus, 644g, 4/3, 12 luni, A+, 15 inch
Display Laptop Asus F2J
Verifică stoc

725,30 lei 632,09 lei (TVA inclus)
1400x1050 pixeli, Mata, 1CCFL, 30 pini dreapta sus, Asus, 644g, 4/3, 12 luni, A+, 15 inch
Display Laptop Asus F2Je
Verifică stoc

631,28 lei 546,62 lei (TVA inclus)
1280x800 pixeli, Lucioasa, LCD 1CCFL, 30 pini dreapta sus, Asus, 644g, 16/9, 12 luni, A+, 15.4 inch
Display Laptop Asus F5V
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K50AB
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 677g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K50C
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LED, 40 pini stanga jos, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K51AC
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 677g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K53U
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K555L15.6 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

445,00 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K555L15.6 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 677g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K55A
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 677g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K55D
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 677g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K55DE
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 677g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K55DR
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 677g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K55DV
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 644g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus K56CM
Verifică stoc

599,99 lei 499,99 lei (TVA inclus)
1600x900 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 750g, 16/9, 12 luni, A+, 17.3 inch
Display Laptop Asus K73BY
Verifică stoc

650,00 lei 550,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa, LCD LED, pini, Asus, 800g, 18.4 inch, 16/9, 12 luni, A+, N184H6-L02
Display Laptop Asus K93SM
Verifică stoc

650,00 lei 550,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa, LCD LED, pini, Asus, 800g, 18.4 inch, 16/9, 12 luni, A+, N184H6-L02
Display Laptop Asus K93SV
Verifică stoc

650,00 lei 550,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa, LCD LED, pini, Asus, 800g, 18.4 inch, 16/9, 12 luni, A+, N184H6-L02
Display Laptop Asus K95VJ
Verifică stoc

650,00 lei 550,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa, LCD LED, pini, Asus, 800g, 18.4 inch, 16/9, 12 luni, A+, N184H6-L02
Display Laptop Asus K95VM
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus N550JV
Verifică stoc

499,99 lei 399,99 lei (TVA inclus)
1366x768 pixeli, Lucioasa, LCD LED, 40 pini stanga jos, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus N550LF
Verifică stoc

845,00 lei 545,00 lei (TVA inclus)
1920x1080 pixeli, Lucioasa / Mata, LCD LED, 30 pini, Asus, 667g, 16/9, 12 luni, A+, 15.6 inch
Display Laptop Asus N551J 15.6 15.6" Wide HD (1366x768)
Verifică stoc